Magyar nyelvű olvasmányok

Felsőoktatási Műhely 2013/II – A TANULÁS TÁMOGATÁSA – tematikus szám

http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/periodika/2013/2013_2_szam

 

A Pro Skill’s képzők képzése projekt eredményei (2013)

http://www.pro-skills.eu/hu/pro-skills-2-kepzok-kepzese-koncepcio/

 

Fischer Andrea, Halász Gábor: A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben  –  Bologna Füzetek 2. (2009)

http://www.tka.hu/konyv/2841/a-tanulasi-eredmenyek-alkalmazasa-a-felsooktatasi-intezmenyekben

 

Vámos Ágnes: A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben 2. –  Bologna Füzetek 6. (2010)

http://www.tpf.hu/konyv/2845/a-tanulasi-eredmenyek-alkalmazasa-a-felsooktatasi-intezmenyekben

 

Korszerű tanulásirányítási módszerek (2012)

http://old.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/hatekonyabban_2012.pdf

 

Halász Gábor: A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok

http://halaszg.ofi.hu/download/A_study_TANULAS.pdf

 

Fabrice Hénard: A tanulás útján – A minőségi tanítás áttekintése a felsőoktatásban (2012)

http://oecd.org/edu/imhe/Learning%20Our%20Lesson_Hungarian.pdf

 

Petőné Dr. Csuka Ildikó: Emberitőke-elemzés a felsőoktatásban oktatók körében (2014)

http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/15_PetoneCsukaIldiko_Emberitoke.pdf

 

Győrfyné Kukoda Andrea: Felsőoktatás: a pedagógia és az andragógia határán (2012)

http://epa.niif.hu/01200/01251/00007/pdf/EPA01251_felnottkepzesi_szemle_2012_02_15-23.pdf

 

Kraiciné dr. Szokoly Mária- Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába (2012)

http://kraicineszokolymaria.hu/wp-content/uploads/2012/12/modszertar-2.pdf

 

Törvény a nemzeti felsőoktatásról (2011. évi CCIV. számú tv.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV

 

OFI: Felsőoktatási andragógiai – pedagógiai elemzés (2011)

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/femip_andragogia_v.pdf

 

Dobó-Perjés-Temesi (szerk.): Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések (2010)

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1231/1/NFKK_5_vegleges.pdf

 

Mihály Ildikó: Érdekességek a tanárok továbbképzésének nemzetközi gyakorlatáról (2009)

http://www.ofi.hu/tudastar/erdekessegek-tanarok

 

Tempus Közalapítvány: Módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár

http://www.tka.hu/tudastar_kereso

 

Educatio  folyóirat 2007/III szám: FELSŐOKTATÓK – tematikus szám

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=66

 

Educatio  folyóirat 2008/I szám: MINŐSÉGÜGY A FELSŐOKTATÁSBAN – tematikus szám

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=69

 

Educatio  folyóirat 2009/I szám: FELSŐOKTATÁS ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA – tematikus szám

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=74

Vissza