Szemléletmód

Az ELTE PPK munkatársai, hiánypótlóként egy olyan szakmai támogató portál kidolgozását tűzték ki célul, amely támaszkodva a nemzetközi tendenciákra, tudományos kutatási eredményekre alkalmazkodik a változatos oktatói igényekhez és gazdag programkínálattal ösztönzi a szakmai fejlődést, a tanítással-tanulással összefüggő pedagógiai-módszertani kultúra gazdagodását a magyar felsőoktatásban.

A felsőoktatás minőségi fejlesztésének egyik alapvető tényezője maga az oktató: előzetes tudása, nézetei, elméleti és gyakorlati tudása valamint módszertani kultúrája jelentős mértékben meghatározzák a hallgató tanulási tapasztalatait ily módon közvetlenül is hatással vannak az eredményességre. Bár a felsőoktatásban oktatók szakmai-pedagógiai támogatásának több évtizedes hagyományai vannak a külföldi egyetemeken, hazánkban a formális képzésnek és támogatásnak nem alakult ki gyakorlata, minőségi és tudományos szempontokat biztosító diskurzusa.

A portál kialakítása, fejlesztése folyamatos: mintaként tekintünk a külföldi egyetemek tanítással, tanulással foglalkozó szervezeti egységeinek (Teaching and Learning Centre/Unit) munkáját támogató honlapokra, ugyanakkor szem előtt tartjuk a hazai felsőoktatásban dolgozók igényeit, elvárásait a szakmai támogatás területén is. A portál elindítását egy igényfeltárás előzte meg, amelynek célja volt azonosítani azokat a továbbképzési, szakmai fejlődési irányokat, amelyeket az oktatók saját szakmai fejlődésük szempontjából relevánsnak gondolnak (a kérdőív eredményeiről bővebben itt olvashat).

A portál tartalmának kidolgozásában, tevékenységének strukturálásában elsősorban a tanuló-központú szemléletet igyekszünk érvényesíteni, amely az oktatásban a hallgatók tanulási tevékenységének ösztönzését, minőségi támogatását képviseli. A tanítás és tanulással kapcsolatos diskurzus másik erőteljes fókusza a kutatási eredmények bemutatása és integrációja, amely ily módon szorosan kapcsolódik a Scholarship of Teaching and Learning mozgalmához (A SOTL a tanulással és tanítással való tudományos igényű foglalkozást helyezi előtérbe a felsőoktatásban).