Tanulásszervezés

Kurzustervezés és fejlesztő értékelés a felsőoktatásban

Mit értünk tervezésen a felsőoktatásban?

Felsőoktatási tervezési munkán a pedagógiai folyamatok teljes körű tervezését értjük, melybe beletartozik az információk gyűjtése, a módszerek, tartalom, és értékelési formák kiválasztása is. (Kopp, 2013) Ebben a részben a tervezésen belül hangsúlyosan a fejlesztő értékelésről lesz szó.

Miért fontos?

A tervezés folyamata magában foglalja a tanulás teljes spektrumát, így nem mindegy, hogy arról milyen módon és mélységben gondolkodnak az oktatók. Fontosnak tartjuk, hogy a tervezés során is érvényesüljön a tanulóközpontúság (lásd: tanulóközpontúság a felsőoktatásban), vagyis a tervezés és benne az értékelés során is a hallgatók tudására és szükségletére építsünk. A tervezés meghatározó részei a tanulási eredmények (lásd: tanulási-eredmények alapú szemlélet) és az ahhoz szorosan kapcsolódó értékelés.

Milyen megközelítései vannak a tervezésnek?

A tervezési modellek során a felsőoktatást leghatékonyabban Biggs 3P modellje írja le. Biggs modelljének három nagy része van, a feltételek (Presage), a folyamat (Process) és az eredmény (Product). A feltételek magukban foglalják a tanulókat meghatározó elemeket, mint előzetes ismereteik, motivációik, tapasztalataik. A folyamat során, a tanulási tevékenységek során kerülnek a hallgatók kapcsolatba a kurzus tartalmával. A közös (ugyanaz) tartalom a hallgatóknál más-más tanulási eredményhez vezethet, éppen ezért fontos, hogy a tervezés során mindig a tanulási eredményekből (lásd: tanulási eredmények alapú megközelítés) alapú  induljunk ki.

jgilfsdgjnld

Biggs-Moore, 1993. 19. Idézi és magyarul: Kopp, 2013. 43. o.

 

Hogyan működik a tervezés?

A tervezés során tehát az előzetesen meghatározott tanulási eredményekből indulunk ki, melyek támogatják a hallgatókat saját tanulási stratégiáikról való gondolkodásukban. (Fry, 2009) Fry modelljében a tanulási eredmények határozzák meg a folyamat össze elemét: a döntéseket, az értékelést, a tanulást és a tanítást.

vhjfh

Fry, 2009. 53. o.

Fry (2009) rámutatott, hogy a tantervről való gondolkodás során a hallgatók előbb és inkább gondolnak az értékelésre, mint az oktatók (akik inkább a kurzus lezárásaként tekintenek az értékelésre)

Hogyan működik a fejlesztő értékelés?

Az értékelés a tervezésnek egy meghatározó, és a minőséget is biztosító része. A felsőoktatási munka során – a fejlesztő értékelésben – célunk, hogy a tanulás minőségét növeljük, és az oktató visszajelzést kapjon munkájáról. A szummatív, a kurzus végi értékeléssel szemben a fejlesztő értékelés a kurzus folyamatában ad visszajelzést a hallgatóknak a tanulási folyamataikról és az oktatóknak a hatékonyságukról. Ebben az esetben a cél az, hogy az oktatók a lehető legpontosabb képet kapják arról, hogy a hallgatók éppen hol tartanak, hogyan és milyen formában haladnak, és milyen hatékonyabb támogatásra lehet szükségük. Ekkor ugyanis lehetőségünk van arra, hogy beavatkozzunk a tanulás folyamatába, korrigáljuk a lépéseket, a módszereket és a támogatási formákat. A fejlesztő értékelés hatalmas előnye tehát, hogy nem csak visszajelzést biztosít valamennyi félnek a folyamatról, de lehetővé teszi a folyamat-közbeni korrekciót, az újragondolást és a változtatást.

Ennek során a hallgatók jobban bevonódnak, osztoznak a részvételben a többi hallgatóval (látják, hogy a többiek érdekes és jó dolgokat tanulnak az órán), íráskészségük és kritikai gondolkodási képességük fejlődik, mely egyszerűen azt eredményezheti, hogy inkább és szívesebben vonódnak be (engagement), hatékonyabban válhatnak önirányító tanulókká.

A fejlesztő értékelés során az oktatóknak célszerű olyan módokat választani, melyek:

  • intuícióiknak és személyes döntésüknek megfelelő
  • gyorsak és egyszerűek
  • önmagukon már kipróbálták

Milyen akadályai lehetnek a fejlesztő értékelésnek?

Vannak olyan hallgatók, akik nem szívesen vesznek részt a tanórai feladatokban, és így a számukra a visszajelzést lehetővé tevő feladatokban sem. Számukra a rövid, akár pár perces összegző feladatok vagy reflexiók lehetőséget adnak arra, hogy akár anonim módon tegyenek fel kérdéseket, fogalmazzanak meg a kurzushoz kapcsolódó problémákat.

Gondold tovább!

Mennyire vagy tanulóközpontú?

1. Consultation with students (Tick as Appropriate)                                                                    Yes        No
1.1 Are there transparent procedures in place for students to be able to give feedback on the quality of the educational process?        ○          ○
1.2 Are students consulted on curriculum content?        ○          ○
1.3 Are students consulted on the teaching and evaluation methods used??        ○          ○
1.4 Are students involved in periodic programme quality reviews?        ○          ○
1.5 Are students involved as full and equal members in commitees where issues relating to the student experience are discussed at all levels (e.g. department, faculty, university, etc.)?        ○          ○
1.6 Are straightforward procedures in place for students to appeal decisions regarding their academic attainment or progression?        ○          ○
6. Teaching and Learning Methods (Tick as Appropriate)                                                          Yes        No
6.1 Does your institution use peer assessment and peer learning?        ○          ○
6.2 Does your institution have programmes for which it uses activity-based learning?        ○          ○
6.3 Is group-work used in the learning process within your institution?        ○          ○
6.4 Are extra-curricular activities of students accepted and recognised as an essential part of the learning experience?        ○          ○
6.5 Is the development of transversal skills by students one of the objectives of the learning process in your institution?        ○          ○
7. Student Assessment Methods (Tick as Appropriate)                                                               Yes        No
7.1 Are the goals of the learning process agreed upon between teachers and students??        ○          ○
7.2 Are peer- and self-assessment used as a method in the student assessment process?        ○          ○
7.3 Are projects used in the assessment of students?        ○          ○
7.4 Are stimulations of tasks and ’real life’ situations used in the assessment of students?        ○          ○

Próbáld ki!

Válaszd ki egy tetszőleges kurzusod. Jelölj ki belőle egy 2-3 alkalmas periódust, mellyel dolgozni fogsz. Gyűjtsd össze a tanulási eredményeket: mik azok az ismeretek és kompetenciák, melyeket a hallgatóknak ezen egység végére el kell sajátítaniuk? Gondold át, milyen értékelési keret lehetne a leghatékonyabb ezen célok eléréséhez? Tervezd meg a tartalmat (a tényleges tartalmat, a sorrendet, témákat, a feladatokat, forrásokat) Gondold át még egyszer ezek alapján az értékelési formákat.

Oszd meg!

Források a tanulásszervezésről:

Weimer, Maryellen (2002): Learner-Centered Teaching. Five Key Changes to Practces. San Fransisco, Jossey-Bass.

Fry, Heather – Steve Ketteridge – Stepanie Marshall (2009): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. New York, London, Routledge.

Vissza