Idegen nyelvű olvasmányok

A problémaközpontú tanulás támogatása – egy tanulóközpontú fejlesztő módszer

A tanulási tevékenységnek a mindennapi élethez való közelítésének az egyik legjobb eszközeként mutatja be Maggi Savin-Baden a problémaközpontú tanulás támogatását, ahol az felsőoktatásban dolgozó oktató tanári szerepének facilitátori funkciójában indirektebb módon segíti a tanulók fejlődését, csökkentve a frontális osztálytermi munka során fellépő személytelenség és elidegenedettség érzését. Bővebben…

Tanulás, tanítás, értékelés a felsőoktatásban – egy multifokális elemzés a reflektivitás jegyében 

A Campbell és Norton által szerkesztett kötet egyedülálló a maga nemében, hiszen olyan aktuális kérdéseit feszegeti és elemzi a felsőoktatás-pedagógiának, amelyek a mai változó társadalmi környezetben igen aktuálisnak tekinthetőek. A módszertan könyvek többségétől eltérően itt nem egy vagy több szerzőtárssal találkozunk, hanem az egyes témák bemutatásakor összesen közel húsz szerző munkáit olvashatják az érdeklődők, akik a vizsgált témának speciális szaktekintélyei. Közülük legtöbben nem csak felsőoktatásban oktató szakemberek, hanem kutatók is egy személyben, akik az angliai Liverpool Hope Universityhez kötődnek.  Bővebben…

 Barbara Gross Davis: Tools for teaching – egy átfogó oktatási eszköztár 

Barbara Gross Davis oktatás-módszertani monográfiája átfogó jellegénél fogva mindenki számára hasznos lehet, aki a felsőoktatásban oktatói szerepet tölt be. A kötet szerkezeti felépítése fejezeteinek tematikus sorrendjét tekintve követi azt a bővülő szereprepertoárt, amellyel valaki akkor találkozik, amikor külső óraadóból főállású egyetemi oktatóvá válik, vagy pedig az egyetemi tanárok munkáját segítő, órákat is tartó demonstrátori és doktoranduszi szerepből továbbfejlődve tanársegéddé lép elő, majd később magasabb beosztású egyetemi munkatárssá válik, és a hallgatók szakdolgozati témavezetésének felügyeletét is el kell látnia. Bővebben…

Praktikus útmutató a tanulásközpontú környezet kialakításához és működtetéséhez

Terry Doyle professzor tudományos igényű könyve a tanulásközpontú szemlélet és környezet világába kalauzoló, érvelő tudományos esszé, és praktikus eszköztár egy kötetben. Bővebben…

Kézikönyv a tanítás-tanulás módszertanáról a felsőoktatásban

A Routledge kiadó gondozásában megjelent, Heather Fry, Steve Ketteridge és Stephanie Marshall által szerkesztett, felsőoktatás-módszertani kézikönyv egyedülálló a maga nemében. Nem olyan szándékkal készült, hogy az elejétől a végéig átolvassuk, hanem érdeklődésünknek megfelelően, probléma-centrikus módon érdemes felkeresni benne azon fejezeteket, amelyek segítik felsőoktatói munkánkat. Ezt szolgálja a több mint 500 oldalas kötet végén található index, amely több mint 12 oldalon keresztül sorolja a feldolgozott fogalmakat és hivatkozott kutatók neveit. Szintén praktikus segédeszköze a műnek a „Glosszárium”, amelyben a szerzők és szerkesztők a kötetben előforduló klasszikus és modern fogalmak tisztázásra törekednek a felsőoktatás-pedagógia világának területéről.  Bővebben…

Kompakt útmutató tanulástámogató curriculum tervezéséhez

A Jossey-Bass kiadó felsőoktatási és felnőttképzési sorozatában megjelenő curriculum tervezési útmutatója egy praktikus, jól szerkesztett, világos módszertani szakkönyv amely elősegíti az oktatók alkalmazkodását az új tanulásközpontú oktatási paradigmához, mind a tanterv tervezésének, mind megvalósításának szintjén. Bővebben…

Öt kulcsfontosságú változás a tanulásközpontú oktatás bevezetéséhez

A Jossey-Bass kiadó felsőoktatási és felnőttképzési sorozatában megjelenő Öt kulcsfontosságú változás a tanulásközpontú oktatás bevezetéséhez című kézikönyvében Maryellen Weimar praktikus szemszögből, bizonyos tekintetben új szempontból mutatja be a klasszikus pedagógiai paradigma megváltoztatásához szükséges alapvető szemléletbeli és gyakorlati feltételeket. Bővebben…

Vissza